Condicions Generals

condicions generals d’ús i política de privacitat

Dades identificatives i Objecte

El present document té per objecte establir les Condicions Generals d’Ús i Política de Privacitat d’aquest lloc web (www.serviobres.com / serviobres.cat) titularitat de Serviobres Queralt, SLU. (en endavant Serviobres), amb domicili a la Camí de Sant Bartomeu num. 12 – Polígon Industrial La Valldan – 08600 Berga amb NIF B65903957.

Serviobres es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals d’Ús i Política de Privacitat amb l’objecte d’adequar a la legislació vigent aplicable en cada moment, les novetats jurisprudencials i les pràctiques habituals de mercat. La utilització per part de l’Usuari de qualsevol dels serveis d’aquest lloc web suposa i expressa la seva adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d’Ús i Política de Privacitat en la versió publicada en el present lloc web en el moment en què l’usuari accedeixi.

Propietat intelectual i utilització dels continguts

El lloc web Serviobres, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o, si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Serviobres atorga a l’usuari una llicència Creative Commons NoComercial 3.0 els termes exactes es poden consultar a aquest enllaç.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests.

Protecció de dades personals

Serviobres compleix amb la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial decret 1720 / 2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Política anti-spam

Serviobres es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades i a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com “spam”, així mateix es declara compromès amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abusives.

Per tant, Serviobres garanteix a l’usuari que sota cap concepte les dades personals recollides en el lloc web seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.

Per les mateixes raons, el procés de registre no ha de ser utilitzat per inscriure adreces de correu de persones alienes sense el consentiment exprés de les persones afectades. En el cas que tot i així un usuari rebi comunicacions d’aquest lloc web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprés a aquest registre, pot cancel·lar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen a la pròpia comunicació.

A més, l’usuari pot posar-se en contacte amb Serviobres a través del formulari de contacte que es manté en el lloc web, tant per comunicar els fets com per sol·licitar l’eliminació immediata de les seves dades del nostre sistema.

Consentiment al tractament de les dades personals de l’usuari

En el marc de les seves activitats, Serviobres disposa de la possibilitat de registre d’usuaris per a l’enviament de comunicacions electròniques incloent butlletins (newsletters), noves entrades (posts), i altres serveis.

L’usuari mitjançant els actes de subscripció al bloc, la realització de comentaris o el formulari de contacte estarà donant el seu consentiment exprés al tractament de dades personals proporcionades segons el que disposa l’article 6 de la LOPD. L’usuari podrà exercir els seus drets en els termes que disposa l’article 5 de la LOPD.

Les dades de caràcter personal sol·licitades en aquestes activitats, quedaran incorporades a un fitxer amb la finalitat la comunicació de novetats relatives al lloc web de Serviobres, butlletins (newsletters), noves entrades (posts) i altres promocions, actuant com a responsable del fitxer Serviobres. Els camps marcats amb asterisc s’han d’emplenar obligatòriament, sent impossible realitzar la finalitat expressada si no s’aporten aquestes dades. Queda igualment informat de la possibilitat d’exercitar els drets que s’indiquen en l’apartat relatiu als Drets de l’usuari.

Drets de l’usuari

De conformitat amb el que estableix l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’usuari que la finalitat exclusiva de la base de dades de registre és l’enviament d’informació sobre novetats relacionades amb el lloc web Serviobres i realitzar promocions. Únicament els titulars tindran accés a les seves dades, i en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.

D’acord amb el que disposa la LOPD, l’usuari en qualsevol moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Serviobres.

Per facilitar l’exercici d’aquests drets es facilita en totes les comunicacions un enllaç de sol·licitud de baixa que redundarà en l’eliminació immediata de les dades personals de l’usuari de la nostra base de dades.

Cookies

L’accés a aquest pot implicar la utilització de cookies. Una galeta és un fitxer que es descarrega al teu ordinador o terminal en accedir a la nostra pàgina web. Les cookies ens permeten, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari.

La nostra pàgina utilitza galetes de Google Analytics per mesurar la interacció de l’usuari amb la pàgina web. Aquesta Cookie està desenvolupada per Google i ens permet conèixer què fa un usuari a la nostra web i millorar-la en conseqüència.

Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin en el seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

-Per a més informació sobre el navegador Chrome des d’aquí: Google Chrome
-Per a més informació sobre el navegador Firefox des d’aquí: Mozilla Firefox
-Per a més informació sobre el navegador Safari des d’aquí: Safari
-Per a més informació sobre el navegador Explorer des d’aquí: Internet Explorer
-Per a més informació sobre el navegador Opera: Opera

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola.