L’Obra Social Sant Joan de Déu treballa per millorar la qualitat de vida de les persones que, per diversos motius, es troben en una situació desfavorable: perquè no tenen llar, perquè pateixen algun trastorn o discapacitat intel·lectual, perquè estan hospitalitzades tot i ser només infants, perquè es troben en una situació de dependència o perquè els seus recursos són insuficients. COMENTARIS de l’obra social Sant Joan de Déu: Volem agrair a SERVIOBRES el compromís d’aportar 1.200€ anuals, per a millorar la qualitat de vida de les persones en situació vulnerable que atenem a Sant Joan de Déu. Ens reconforta veure la implicació d’empreses com SERVIOBRES que aposten per la construcció d’una societat més justa a través de donacions periòdiques, que doten d’estabilitat als projectes d’acompanyament a persones en situació vulnerable, recerca biomèdica i cooperació internacional que desenvolupen els 25 centres de la institució. D’aquesta manera, millorem la qualitat de vida de les persones sense llar, persones en situació de dependència, persones amb trastorn mental o discapacitat intel·lectual, persones migrades i refugiades i infància hospitalitzada entre d’altres.