Ronda Moreta

Denominació de l’obra: Ronda Moreta 2-8, Berga Promotor: Compañía de Hosteleria Buigas Redacció del projecte: Salvador Roca Torras, Arquitecte Tècnis | Enginyer de l’Edificació Desconstrucció de dos edificis plurifamiliars entremitgeres i locals Les edificacions estan situades al carrer Ronda Moreta, núms. 2, 4, 6 i 8 per on s’accedeix als antics habitatges, els locals de…

Berga Residencial

Denominació de l’obra: Residència per a gent gran, Passeig de la indústria 11 de Berga Promotor: BERGA RESIDENCIAL Redacció del projecte: Enderroc edifici colindant, per a zona d’aire lliure i pati de la residència Enderroc edifici colindant, per a zona d’aire lliure i pati de la residència Execució de les obres d’enderroc de l’edifici colindant…