Ronda Moreta
Denominació de l'obra:

Ronda Moreta 2-8, Berga

Promotor:

Compañía de Hosteleria Buigas

Redacció del projecte:

Salvador Roca Torras, Arquitecte Tècnis | Enginyer de l’Edificació

Desconstrucció de dos edificis plurifamiliars entremitgeres i locals

Les edificacions estan situades al carrer Ronda Moreta, núms. 2, 4, 6 i 8 per on s’accedeix als antics habitatges, els locals de planta baixa i als coberts annexes, del municipi de Berga, comarca del Berguedà, província de Barcelona. Es tracta de les obres per l’enderroc de dos edificis plurifamiliars de planta soterrani, planta baixa, tres plantes pis, una planta sota coberta i coberts annexes.

L’edificació del número 2 constava d’una planta soterrani, planta baixa i tres planta pis amb un habitatge per planta, coberta inclinada a tres aigües, i coberta plana sobre la caixa d’escala. Feia cantonada amb la plaça de la Creu i tenia un pati interior, mitgera amb l’edifici número 4.

L’edificació del número 4 constava d’una planta soterrani, planta baixa, tres planta pis amb un habitatge a la planta primera i dos en la resta, i una planta sota coberta, la coberta inclinada a dues aigües. L’edifici tenia una façana interior per sobre el número 6 i una façana posterior que donava per sobre el número 4 del passeig de la Pau.

L’edificació del número 6 i 8 està formada per dos garatges independents en planta baixa i un planta soterrani que ocupa 50 % de la superfície de planta baixa, amb dos accessos individuals.

L’enderroc es va realitzar amb mitjans manuals i mecànics, amb els esquemes organitzatius, procediments i sistemes d’execució propis de SERVIOBRES QUERALT.

Veure notícia al Diari Regio7

Imatges del projecte

Vols veure més projectes?